×
☰ MENU

ZONISAMIDE 100MG

ZONISAMIDE 100MG

ZONISAMIDE 100MG

موارد مصرف زونیساماید ZONISAMIDE
این دارو به عنوان درمان کمکی در درمان تشنج پارشیل استفاده می شود.

عوارض جانبی زونیساماید ZONISAMIDE
بی اشتهایی، تهوع، خواب آلودگی، گیجی، سردرد، تحریک پذیری و آشفتگی، واکنشهای پوستی شدید همانند استونس جانسون و نکرولیز سمی اپیدرم، آنمی آپلاستیک، آگرانولوستیوز، سنگ کلیه، افسردگی، روانپریشی، کندی روانی- حرکتی، کاهش تمرکز، نقائص تکلمی، آتاکسی، پارستزی، نیستاگموس، دیپلوپی، اختلالات گوارشی، خستگی، کاهش تعریق، هیپرترمی.

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد