×
☰ MENU

SPECTINOMYCIN

SPECTINOMYCIN

SPECTINOMYCIN

عوارض جانبی اسپکتنومایسین SPECTINOMYCIN
-حساسیت
-واکنش های بیش حساسیتی از جمله آنافیلاکسی و شبه آنافیلاکسی

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد