×
☰ MENU

RIBAVIRIN 200 MG

RIBAVIRIN 200 MG

RIBAVIRIN 200 MG

موارد مصرف ریباویرین RIBAVIRIN
ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) درمان هپاتیت C مزمن
b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)

عوارض جانبی ریباویرین RIBAVIRIN
سردرد، ایست قلبی، برادیکاردی، هایپوتنشن، فارنژیت، رینیت، آنمی همولیتیک، آنمی شدید، آپنه، برونکواسپاسم، ادم ریوی، راش.

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد