×
☰ MENU

PANCREATIN 25000 [iU]

PANCREATIN 25000 [iU]

PANCREATIN  25000 [iU]

 

 

عوارض جانبی پانکراتین
عوارض شایع (%10<):
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد
گوارشی: درد شکمی
هماتولوژی و انکولوژی: لنفادنوپاتی
عفونی: عفونت استرپتوکوکی (استرپتوکوکوس بتا همولیتیک)
عصبی، عضلانی و اسکلتی: گردن درد
گوشی: درد گوش
تنفسی: احتقان بینی
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
قلبی عروقی: ادم محیطی
سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه
پوستی: راش پوستی
غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش قندخون، کاهش وزن، تشدید دیابت ملیتوس، افت قندخون
گوارشی: سوء هاضمه، اسهال، نفخ، سنگ کیسه صفرا، خارش مقعد، سیری زودرس، استفراغ، درد ناحیه فوقانی شکم، مدفوع غیر طبیعی
هماتولوژی و انکولوژی: آنمی
کبدی: آسیت (آب آوردگی شکم)، التهاب و تورم کیسه صفرا
عفونی: عفونت ویروسی
کلیوی: کیست کلیوی
تنفسی: سرفه، خون دماغ، درد گلو و حنجره، نازوفارنژیت

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد