×
☰ MENU

Digifab 40mg vial

Digifab 40mg vial

Digifab 40mg vial

عوارض جانبی :

ندرتاً واکنش های آلرژیک گزارش شده اند که این عارضه در بیمارانی که قبلاً تحت این درمان قرار گرفته اند و یا به پروتئین گوسفندی حساسیت دارند بیشتر رخ می دهد.
در حین و بعد از درمان، فشار خون، ECG و غلظت پتاسیم باید به صورت دقیق مانیتور گردند.

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد