×
☰ MENU

Cytocristin

Cytocristin

Cytocristin

عوارض جانبی :

یبوست و کرامپ های معدی، افزایش اسید اوریک در خون ونفروپاتی ناشی از آن، سمیت عصبی شامل دوبینی و اشکال در راه رفتن از عوارض شایع وین کریستین است.

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد