×
☰ MENU

CEFAZOLIN 1 g

CEFAZOLIN 1 g

CEFAZOLIN 1 g

عوارض جانبی :

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک ، تهوع ، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده اند .

Uses of CEFAZOLIN 1 g:

This medication is used to treat the infections caused by drug resistant Gram-positive and Gram-negative bacteria, including urinary infections, especially during pregnancy, and to prevent preoperative infections. Cefazolin falls into the first-generation cephalosporins and primarily serves hospital purposes and is used in mild to severe infections.

کلیه حقوق این سایت محفوظ میباشد